Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 14. dubna 2015 se na naší škole konal 14. ročník soutěže odborných vědomostí a dovedností pro žáky 2. ročníků strojírensky zaměřených oborů.

 

Soutěže se zúčastnili školy: ISŠ Františka Melichara z Brandýsa n. L. - Stará Boleslav, SOU z Prahy Radotína, SOŠ Liberec, SOUS - ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav a SOU Hubálov z Loukovce.

Výsledky 14. ročníku:

1. místo: Matěj Míl

2. místo: Filip Vobr

3. místo: Josef Jenčovský