Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Žáci druhého ročníku oboru Provozní služby navštívili Střední lesnickou školu a Střední odbornou školu sociální ve Šluknově. Byli jsme seznámeni s obory - Pečovatelské služby, Pekař a Práce ve stravování. Veliké díky učitelkám za příjemně a přínosně strávený den. Měli  pro nás připravené úžasné občerstvení a každý si mohl vyzkoušet terapeutickou činnost zvanou enkaustika (práce se speciální žehličkou a barvami).