Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

18. března se žáci naší školy zúčastnili recitační soutěže Chrastavská sloka.

Odborné porotě předvedli své recitační schopnosti David Vyšohlíd, Josef Hušla, Eva Pakostová, Jana Pechová, Anna Podolská, Michaela Danyiová, Kristýna Zárubová, Kristýna Albrechtová a Anežka Landová. Na 4. místě se umístila Kristýna Zárubová, na 3. místě se umístil David Vyšohlíd, na 2. místě Míša Danyiová a neuvěřitelné 1. místo obsadila Eva Pakostová s básní Vzpomínka na noc ze čtvrtého.