Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 26. 2. 2015 proběhl v prostorách SOŠ Liberec ples Obchodní a Praktické školy.

Po úvodním projevu byli šerpováni žáci Obchodní školy, Praktické školy dvouleté a Praktické školy jednoleté. Po tanečním vystoupení paní učitelky Kellerové následovala bohatá tombola, výborné občestvení a úžasná zábava. Celý večer byl prodchnut tancem žáků, kamarádů, rodičů i učitelů pod záštitou již osvědčené hudební skupiny ABC BAND. Skvělou atmosféru plesu si lze prohlédnout v následující fotogalerii.