Loading color scheme

Inovativní vzdělávání žáků OPJAK

Na naší škole se pořád něco děje … Díky projektu OPJAK mají učitelé finanční prostředky pro realizaci svých nápadů při vzdělávání žáků. Během školního roku 2023–24 proběhlo 6 skupin ve škole a 4 skupiny na domově mládeže a internátu v rozsahu 32 hodin, kterých se účastnil alespoň jeden žák ohrožený školním neúspěchem.

Díky financím projektu se mohli účastníci vydat na zajímavé výstavy i mimo Liberec, např. do Prahy, České lípy či Hradce Králové a dalších. Byly pořízeny zajímavé pomůcky, nakoupen materiál pro inovativní výuku, a to i pro kuchaře, kteří mohli třebas poprvé v životě ochutnat maso z muflona či některou ze zabijačkovou specialit.

A že výuka žáky bavila, můžete se přesvědčit na fotkách. Věříme, že se Inovativní vzdělávání žákům líbí a určitě budeme pokračovat i příští rok.

Milena Hanyková,
projektová manažerka školy

 

Projekt “Kompetence pro SOŠ Liberec IV.”, r.č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0003402 byl spolufinancován Evropskou unií.

Logo SFEU