Loading color scheme

OŠ a PŠ navštívila Sběrný dvůr

Jak nakládat s odpady, se dozvěděli žáci i učitelé na exkurzi v Ampérově ulici. 

 

Ve čtvrtek 30. 5. 2024 se OŠ a PŠ zúčastnila odborné exkurze, kde mohla na vlastní oči spatřit,

jak se zpracovává papír, plast, elektroodpad, nebezpečný materiál či bioodpad. 

Celý kolektiv se pak mohl zvážit na automobilové váze, kde se naše hodnota vyšplhala až na 3,5 tuny.