Loading color scheme

Výsledky 1. kola přijímacího řízení obory kategorie E a C, J

pdf Stáhnout výsledky 1. kola přijímacího řízení obory kategorie E

pdf Stáhnout výsledky 1. kola přijímacího řízení obory kategorie C, J

Informace k doporučením ze školských poradenských zařízení (ŠPZ)

Vážení uchazeči, zákonní zástupci,

informaci o přijetí uchazeče bez zbytečného odkladu, prosím, oznamte Vaší poradně (PPP, SPC), která uchazeči/uchazečce vystaví Doporučení pro vzdělávání ke vzdělávání ve škole zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona a které bude vyhotoveno přímo pro vzdělávání žáka v SOŠ Liberec, Jablonecká 999. Toto doporučení je potřebné pro nástup do naší školy a studium zvoleného oboru.

 

INFORMAČNÍ ODPOLEDNE PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE

Informační odpoledne pro přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce v oborech kategorie E se uskuteční ve čtvrtek 29. 8. 2024 v 15 hodin v hlavní budově školy na adrese Jablonecká 999, Liberec 6.

Informační odpoledne pro přijaté uchazeče oborů kategorie C a J a jejich zákonné zástupce se uskuteční ve čtvrtek 29. 8. 2024 v 15 hodin v sekci obchodní a praktické školy v Mařanově ul. 650, Liberec-Vesec (tam, kde uchazeči konali školní zkoušku).

Sledujte, prosím, internetové stránky školy nebo úřední desku. Určitě Vás budeme v dostatečném předstihu o všech důležitých termínech informovat.

Publikováno na úř. desce současně s výsledkovými listinami dne 15. 5. 2024

PhDr. Milan Adamec v. r.
ředitel školy