Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Žáci 1. a 3. ročníků se vydali na odborné exkurze. 

Exkurze ve mlýně

Ve dnech 27. ledna a 17. února 2015 se zúčastnili žáci 1. ročníku oboru kuchařské práce odborné exkurze ve Mlýně Perner ve Svijanech. Díky vedoucímu výroby Jiřímu Brzoňovi se budoucí kuchaři seznámili s výrobou pšeničné mouky v nejmodernějším mlýnu s automatickým provozem v České republice. Uvedená exkurze obohatila výuku předmětu Potraviny a výživa.

Exkurze v pivovaru

Ve středu 28. ledna a 18. února 2015 navštívili žáci 3. ročníku oboru kuchařské práce Pivovar Vratislavice, kde se při odborné exkurzi seznámili s procesem výroby tradičního českého nápoje, sortimentem vyráběných piv a prohlédli si výrobní prostory a stáčecí linky. Exkurze byla součástí výuky předmětu Potraviny a výživa.