Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Žáci druhého ročníku oboru Provozní služby navštívili velkokapacitní prádelnu Krajské nemocnice Liberec. Z exkurze byli žáci nadšeni a my doufáme, že jim nově získané poznatky pomohou při blížících se závěrečných zkouškách.