Loading color scheme

Formativní hodnocení žáků a jeho techniky

Co se skrývá za tímto tajemným názvem? To se 49 učitelů školy vydalo prozkoumat dne 25. 10. 2023 do Kořenova.

Lektoři NPI ČR Mgr. Daniel Janata a Mgr. Miroslav Jiřička nás seznámili s formativním hodnocením, jak lze ve zkratce označit každé hodnocení, které přináší užitečnou informaci o aktuálním stavu vědomostí a dovedností žáka. Užitečnou především v tom smyslu, že bude vědět, kde se právě nachází a také, co má dělat, aby se něčemu dalšímu naučil. A že probíhá v celém průběhu učení - na rozdíl od hodnocení sumativního, které představuje určité shrnutí na konci nějakého období.

Prakticky jsme si vyzkoušeli příklady ve své vlastní praxi. Rady lektorů jistě přispějí k dalšímu zlepšování podmínek a průběhu vzdělávání žáků naší školy.

Velmi aktivně se všichni zapojili i do soutěže O nejvymazlenější buchtičku, buď jako zhotovitelé 19 sladkých vzorků, nebo v roli hodnotitelů. Jsme rádi, že jsme využili čas i k posílení dobrých vztahů v našem kolektivu.

 

Projekt “Kompetence pro SOŠ Liberec IV.”, r.č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0003402 byl spolufinancován Evropskou unií.

Logo SFEU