Loading color scheme

Úsporná opatření ve školství jsou velké riziko pro kvalitu výuky

Připravovaná úsporná opatření ve školství se podle doposud známých informací mají týkat zejména snížení  počtu financovaných hodin ve výuce, omezení počtu míst nepedagogů, případně jejich platů. Navrhované rozpočtové úspory pracovníci školy vnímají negativně a jako velké riziko pro kvalitu vzdělávání.

Školské odbory upozorňují na skutečná  rizika a jejich požadavky zaměstnanci školy podporují. Pouze se s organizátory stávky  neshodujeme ve zvolených metodách. V naší  škole se domníváme, že stále existuje prostor pro další jednání a vyjednávání, případně i jiné formy protestu. Stávku  vnímáme jako poslední možnost a v tuto chvíli nám přijde její ohlášení již na na 27. listopad jako poněkud uspěchané.

 

Za zaměstnance SOŠ Liberec, Jablonecká 999, p.o.  Milan Adamec, ředitel školy