Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Ve dnech 26. a 27. srpna se uskutečnila odborná exkurze a zájezd zaměstnanců školy.

Zástupci vedení školy a pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci poznali výrobu osobních automobilů Škoda a navštívili Škoda Auto Muzeum v Mladé Boleslavi, prohlédli si prostory Konferenčního centra Akademie věd ČR na zámku v Liblicích, při degustaci ochutnali vína z mělnického Vinařství Kraus. Druhý den vystoupali na posvátnou horu Říp a prošli se po Litoměřicích. Program zájezdu přispěl k poznání, ale zároveň k upevnění vzájemných mezilidských vztahů a navození příjemné nálady před začátkem nového školního roku.