Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

na internátní komín, aby ohlásil příchod jara, zvládli žáci většinou úspěšně zakončit první pololetí a ve stejném duchu se snažili pokračovat v pololetí druhém.

Mnozí zahájili přípravu k závěrečným zkouškám vypracováním daných otázek. Samozřejmě si našli čas na zábavu, hry a zapojování se do čiností v rámci mimoškolních aktivit či akcí pořádaných internátem.

Vyhledávanou společenskou hrou se stalo dobré známé Člověče nezlob se. K rozvíjení paměti a kombinačních schopností přispělo skládání hlavolamů, soutěž v pexesu, která nezůstala v opovržení ani vychovatelkou Patricií Chovancovou, luštění šifer jako například morseova abeceda, převrácená abeceda,Braillovo písmo, polský kříž a mobilová šifra. Vyvrcholením užití šifer se stala cesta za internátním pokladem, jenž se stal skrytě odměnou za pololetní vysvědčení.

Masopustní období plné veselosti, zábav a bezstarostnosti obohatil svým loutkovým představením žák Jan Novák. V představeních Dlouhý, široký a bystrozraký, O červené karkulce, O perníkové chaloupce, O Budulínkovi, Sněhurka a sedm trpaslíků přilákal svým vystupováním a smyslem pro drama nejen žáky, ale i všechny vychovatele.

Za kulturou a vzděláním žáci vyrazili do muzea za historií Liberce, do kina na filmové představení Tajemství staré bambitky a do knihovny na vyplnění soutěžního dotazníku o vstupenky na koncertní vystoupení.

V rámci projektových dnů zavítaly na internát masérka, kosmetička a pekařka zdravých sušenek. Kosmetička zanechala velmi příjemnou stopu, poněvadž si každý účastník mohl vyrobit podle nálady svou lahvičku plnou voňavé směsi spojenou s jeho vnitřní náladou. Také pečení sušenek sklidilo velký úspěch, neboť v přípravě sušenek se pokračuje dodnes.

 Všichni žáci internátu prošli protidrogovou prevencí, kterou zajistili pracovníci organizace Maják.

Zájmové kroužky, které byly vypsány na začátku školního roku, stále nejsou opomíjené. V rámci nich si žáci protahují nebo posilují svá těla,  doplňují si vzdělání plnohodnotnou četbou, připravují zdravá občerstvení, zkoumají různé techniky a vyrábí zajímavé dekorativní prvky související s jarem.