Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

...u nás ve škole na kurzu pro veřejnost, který se uskutečnil v sobotu 30. dubna 2022.


Dvanáct účastnic z řad široké veřejnosti i zaměstnankyň školy se naučilo v průběhu dopoledne pod vedením lektorky Šárky Vlachové připravovat rychlé a chutné svatební koláčky s několika náplněmi. Také se dozvěděly o tradicích a zvycích spojených s pečením těchto koláčků. Vítaným zpestřením kurzu bylo „okénko barmana“, kdy si každý mohl s pomocí Radka Drašnara připravit jednoduchý míchaný nápoj v alkoholické nebo nealkoholické variantě.