Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

 Zapálení první svíčky Naděje na věnci je symbolem radostného očekávání příchodu Ježíška, adventního rozjímání a dobročinnosti.

Natěšenou náladu si žáci na internátu vytvářeli různým způsobem. Prvním z nich se stalo zdobení vánočního stromku, který je stále oděn do modro zlatého hávu. Kromě stromku se žáci snažili zdobit nejen společné prostory internátu, ale i sebe.

 V podvečer neděle 5.12. zavítal do prostor internátu a domova mládeže Svatý Mikuláš s doprovodem anděla a dvou čertů. Spravedlivě naděloval dárečky a snažil se nevynechat nikoho z přítomných i z těch, kteří se právě vraceli z domova. Zlobivce tentokrát čerti do pytle nestrčili.

Mikulášskou nadílku obdrželo i Dětské centrum Sluníčko. Sbírku na tuto nadílku zrealizovali žáci internátu i domova mládeže. Z výtěžku sbírky byli nakoupeny dárečky, které žáci přímo odnesli dětem do centra Sluníčko.

Žáci si adventní dobu zpestřovali pečením medových perníčků, nácvikem tanců, básní i písní. Při společném zpívání koled dokončovali ručně vytvořené dárečky jako například náramky, košíky či výrobky z keramické dílny. Ostatní se snažili dárky pro své blízké kreativně zabalit a někteří se dokonce pokoušeli proniknout do tajů pletení či šití na stroji.

Ke kouzlu adventního období přispěla i sněhová nadílka. Sotva se první vločky dotkli země, žáci měli chuť vyběhnout ven a pustit se do stavění sněhuláků. Na tvorbě sněhových koulí pro hlavu i tělo, shrnování sněhu pro propojení těchto koulí a finálního zdobení vymodelovaných kousků se podílela skoro polovina žáků z internátu. Všichni sněhuláci obdrželi svá jména. Ten největší z nich Alfons vítal žáky při vstupu do internátu. 

 V dobré náladě příprav na vánoční besídku se zrodilo nejedno improvizované vystoupení, které nám zpříjemňovalo pracovní odpoledne plné rukodělných činností. Hledáčkem fotoaparátu bylo zachyceno vystoupení tří mušketýrek při taneční kreaci na známou píseň Heidi Janků.

Advent jsme slavnostně na internátu zakončili vánoční besídkou. Sice proběhla v komorním seskupení, ale její nácvik i samotný průběh si žáci dostatečně užili. V pohodovém a vánočním duchu zazněla krásná slova moderátora Petra Čecha. Básně jednak ze školního prostředí a poté s poselstvím vánočního přání přednesla Kateřina Čížová. Svým zpěvem nás oblažila Daniela Hasanová. Hru na klávesy zvládla Lucka Černá spolu s Denisou Šveňhovou. Tancem všechny diváky potěšila Markéta Hložanková spolu s Kateřinou Čížovou a trio Nela Turiščevová, Lucka Černá a Denisa Šveňhová. Všichni účinkující se rozloučili při zpívání koledy, kterou doprovázel s kytarou Mikoláš Dziewiecki.