Loading color scheme

Od 26. 4. zahajujeme odborný výcvik

V týdnu od 26.4. zahajujeme odborný výcvik. Všechny obory kategorie "E" budou podle rozvrhu docházet v kompletních skupinách na svá pracoviště.

Podrobné informace a určení docházky na odborný výcvik Vám sdělí učitelé odborného výcviku.

Teoretická výuka probíhá nadále prostřednictvím skupinových konzultací, vždy maximálně pro 6 žáků. Zároveň ještě mohou probíhat individuální konzultace. Pozvánky na tato setkání zasílají třídní učitelé.

Prezenční výuka pro obory vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá bude probíhat i nadále v nezměněné podobě.

Ubytování na internátu a domově mládeže je nyní určeno pouze žákům, kteří mají praxi nebo skupinovou konzultaci. Nástup je možný od neděle 25. 4. 2021 16:00 hod, v souvislosti s testováním doporučujeme příjezd v pondělí ráno a ubytování v průběhu dne.  Další podrobnosti Vám sdělí skupinoví vychovatelé.

Žáci budou v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví 2x týdně před zahájením výuky testovaní neinvazivními antigenními testy takzvaným samoodběrem. Testování zajišťuje škola a její zaměstnanci.

Testování proběhne v pondělí od 7:30 hod v prostorách školy. Zároveň umožňujeme vstup zákonného zástupce pro případnou nezbytnou asistenci při provádění  testování. Škola se řídí pokyny a doporučením MŠMT, postupuje v souladu s s vydaným MANUÁLEM  k provozu škol a školských zařízení - více ZDE, Mimořádným opatřením 14592 - více ZDE a Mimořádným opatřením 15757 - více ZDE ze dne 6.4. 2021 a zároveň upozorňujeme na nezbytnost dodržování níže uvedených základních pravidel:

  • Všichni zaměstnanci školy a žáci jsou povinni dodržovat základní hygienická pravidla. Do školy nesmí vstupovat osoby s příznaky infekčního nemocnění.
  • Při vstupu do budovy školy použijí všichni bezdotykovou dezinfekci na ruce.
  • Všichni jsou při vstupu do budovy povinni  si zakrýt dýchací cesty respirátorem.
  • V případě pozitivního výsledku antigenního testování bude žák umístěný do izolační místnosti, rodiče budou kontaktováni a žák následně opustí školu.


Další podrobnější informace naleznete v připojených materiálech, případně nás kontaktujte.

Milan Adamec, ředitel školy