Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Logo OPVVV

Organizovat kroužek, když je škola zavřená, se může zdát nemožné ...

To neplatí pro 4 vedoucí Floristického kroužku, který probíhá v rámci projektu NAKAP II. Od února se pravidelně každý týden potkávají při on-line vysílání v odpoledních časech učitelky oboru Zahradnické práce se zájemci o tvorbu předmětů pro potěšení oka i duše.

A jak to probíhá? Účastníci si vyzvednou ve škole balíčky s materiálem a ve stanovený čas se připojí k vysílání. Pak už jen podle pokynů vedoucích tvoří tematické floristické aranže: Velikonoce, jaro nebo květinové šperky.

Své výrobky pak účastníci nafotí a posílají svým vedoucím. A mají se čím chlubit, posuďte sami 😊.

Aktivita je realizována v rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II“ (NAKAP LK II)“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282, financovaného z OP VVV Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II.