Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

V týdnu od 19.4. pokračuje prezenční výuka pro obory vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá. Prezenční výuka pro tyto dva obory zcela nahrazuje distanční výuku.

Všechny ostatní obory nadále pokračují v distanční výuce a jsou pro ně umožněny individuální a nově i skupinové konzultace ve škole i na odborném výcviku.

Právě skupinové konzultace jsou významnou změnou ve způsobu vzdělávání. Žáci budou pozvaní na dobrovolné skupinové konzultace, vždy zhruba v rozsahu čtyř až pěti vyučovacích hodin, na odborný výcvik a do teoretické výuky. Přednostně zveme žáky třetích ročníků a žáky ohrožené školním neúspěchem z prvního a druhého ročníku. Poodrobnější informace Vám poskytnou třídní učitelé, případně učitelé odborného výcviku.

Žáci budou v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví 2x týdně před zahájením výuky testovaní neinvazivními antigenními testy takzvaným samoodběrem. Testování zajišťuje škola a její zaměstnanci.

Testování proběhne v pondělí od 7:30 v prostorách školy. Zároveň umožňujeme vstup zákonného zástupce pro případnou nezbytnou asistenci při provádění  testování. Škola se řídí pokyny a doporučením MŠMT, postupuje v souladu s s vydaným MANUÁLEM  k provozu škol a školských zařízení - více ZDE, Mimořádným opatřením 14592 - více ZDE a Mimořádným opatřením 15757 - více ZDE ze dne 6.4. 2021 a zároveň upozorňujeme na nezbytnost dodržování níže uvedených základních pravidel:

  • Všichni zaměstnanci školy a žáci jsou povinni dodržovat základní hygienická pravidla. Do školy nesmí vstupovat osoby s příznaky infekčního nemocnění.
  • Při vstupu do budovy školy použijí všichni bezdotykovou dezinfekci na ruce.
  • Všichni jsou při vstupu do budovy povinni  si zakrýt dýchací cesty respirátorem.
  • V případě pozitivního výsledku antigenního testování bude žák umístěný do izolační místnosti, rodiče budou kontaktováni a žák následně opustí školu.


Další podrobnější informace naleznete v připojených materiálech, případně nás kontaktujte.

Milan Adamec, ředitel školy