Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Distanční výuka  pokračuje ve všech oborech vzdělání  a to včetně praktických škol a obchodní školy  i v týdnu od 6.4. 2021. V dosavadním režimu bude škola fungovat pravděpodobně do 16.4. 2021. Návrat žáků na odborný výcvik by mohl nastat od 19.4., tento termín však není ministerstvem definitivně potvrzený.

Žáci do školy nadále nedocházejí s výjimkou předem domluvených individuálních konzultací. Školy v tomto období nepodléhají povinnému testování na přítomnost viru SARS - CoV-2. Podrobnější informace naleznete na níže uvedeném odkazu. V případě aktuálních změn Vás budeme neprodleně informovat opět na webu školy. Stejně tak uveřejníme informace o testování žáků pro případný návrat na odborný výcvik.

https://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/6895/INFORMACE-K-TESTOVANI-VE-SKOLACH.aspx