Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Podle rozhodnutí Vlády ČR probíhá od počátku  ledna výuka  distančním způsobem. Výjimka platí pouze pro praktickou školu jednoletou a dvouletou, která má nadále běžnou prezenční výuku. 

Podle ministerstva školství bude distanční výuka zachována i v týdnu od 25.1. Nedojde tedy prozatím ani k předávání výpisu z vysvědčení, opět s výjimkou oborů praktické školy. Žáci a rodiče budou o výsledcích vzdělávání informováni prostřednictvím systému Bakaláři. Výpis z vysvědčení v listinné podobě žáci obdrží po svém návratu do škol.

Případné změny uveřejníme  opět na webu školy.