Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Jako každoročně obchod s výtvarnými potřebami Davona pořádal akci pro nemocnici Motol. 

 V rámci vánoční výzdoby pro hematologickou ambulanci v motolské nemocnici vyráběli žáci Praktické školy ozdoby, které poslouží jako výzdoba. Ozdoby jsme odeslali a pracovníci obchodu Davona je půjdou do nemocnice naaranžovat.