Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

V pátek 21. února a 28. února se žáci všech ročníků kuchařského oboru zúčastnili tradiční školní soutěže Nudlování.


Jejich úkolem byla příprava nudlového těsta, vyválení placky a vykrájení nudlí do polévky. Počínání žáků sledovala a výsledky hodnotila odborná komise složená z učitelů odborného výcviku. V kole konaném v sudém týdnu (21.2.)  nejlepší nudle vyrobil Zdeněk Tejček (3. ročník), druhé místo obsadila Sabina Bicencová z 2. ročníku a třetí skončil František Marek z 1. ročníku. Soutěž v lichém týdnu (28.2.)  přinesla vítězství Davidu Mandelíkovi (1. ročník), na 2. místě skončila žákyně 2. ročníku Tereza Podhorská a 3. místo patřilo Pavlu Šťastnému (2. ročník). Nejlepší „nudlovači“ si domů odnesli hodnotné věcné ceny a diplom, snažení všech bylo oceněno drobnými dárky a diplomem za účast. Všem žákům, kteří se zúčastnili, patří poděkování pořadatelů soutěže a vítězům upřímná gratulace.