Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

O tom, jak vypadá, je vybavena a funguje kuchyň v Domově seniorů v Liberci – Františkově, se přesvědčili žáci naší školy při odborné exkurzi.


Ta byla určena pro žáky 1. ročníku kuchařského oboru a 2. ročníku provozních služeb. Vedoucí kuchyně p. Čech je provedl celým provozem, vysvětlil systém objednávek pokrmů a dodávek na pokoje klientů, upozornil na dodržování hygienických předpisů a systému HACAP a dodal i pár zajímavostí ze života zařízení. Exkurze se uskutečnila ve středu 29. ledna pro třídu 1.B1 a ve středu 5. února pro třídy 1.B2 a 2.H.