Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Stalo se již tradicí, že zaměstnanci školy absolvují na konci prázdnin vzdělávací a poznávací zájezd. Tentokrát se ve dnech 23. a 24. srpna vydali na Plzeňsko.


Nejprve se seznámili s vojenskou historií našeho státu a s historickou i současnou vojenskou technikou v soukromém Muzeu na demarkační linii v Rokycanech. Následovala exkurze ve společnosti Bohemia Sekt ve Starém Plzenci zakončená degustací pěti vzorků šumivých vín. V Plzni pak druhý den navštívili unikátní bytové interiéry navržené a realizované ve 30. letech minulého století architektem Adolfem Loosem a podrobněji poznali historii výroby piva v Pivovarském muzeu. Příjemným bylo i poznání historického centra Plzně, kterému dominuje katedrála sv. Bartoloměje na Náměstí Republiky.