Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Doplnit teoretické znalosti o praktickou ukázku a osobní zkušenost bylo cílem odborných exkurzí žáků 2. ročníku kuchařského oboru.


Žáci v doprovodu učitelů odborných předmětů navštívili řeznictví Globus, aby se seznámili s bouráním vepřového a hovězího masa, jeho přípravou k prodeji a výrobou vlastních masných výrobků. Žáci si v průběhu exkurze všímali také strojového a dalšího vybavení provozu a zajímali se o profesní předpoklady k práci řezníka. Exkurze se mohla opět uskutečnit díky ochotě a vstřícnosti vedoucího řeznictví, kterému velmi děkujeme.