Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Díky poutavému povídání Jaromíra Friče, ředitele základní školy v ulici 28. října v Turnově, se žáci vybraných tříd kuchařského a zahradnického oboru dozvěděli leccos zajímavého o Mexiku.


S Mexikem pojí pana Friče osobní vazby a několikrát tuto pro nás málo známou zemi navštívil. S našimi žáky se ochotně podělil o své zážitky z poznávání historie, kulturních památek, přírodních krás, ochutnávání místních jídel a nápojů a běžného života obyvatel. Povídání o Mexiku se uskutečnilo v úterý 22. ledna jako předzvěst Dne mexické kuchyně, který bude u nás ve škole v poslední den prvního pololetí.