Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

…tam se dobře daří. O pravdivosti tohoto tvrzení se přesvědčili žáci 3. ročníku kuchařského oboru při odborné exkurzi.


Ve čtvrtek 13. prosince se vypravili do pivovaru ve Svijanech. Tady se od průvodkyně dozvěděli o historii a současnosti pivovaru, potřebných surovinách, postupu výroby piva a výrobním sortimentu, seznámili se s výsledky pivovaru na domácích i zahraničních soutěžích. Prošli varnou, spilkou, prostory s ležáckými tanky, viděli plnicí linku sudů. Došlo i na očekávanou degustaci nefiltrovaného 13° světlého piva. Exkurze vhodně doplnila výuku předmětu potraviny a výživa.