Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 30. Listopadu se skupina vedoucích firmiček a členové realizační týmu vydali společně s ostatními partnery v projektu do Boleslawiece, který je který je asi 100 km od Liberce v Polsku na druhé straně Krkonoš.

 

Setkání bylo rozděleno na 2 části.

V první skupině vedoucí firmiček představil svou firmičku, jak dosud pracují a co je náplní schůzek. Z naší školy jsme byli jediní, kteří mohli doložit výsledky své práce konkrétními výsledky. Lead partnerovi OHK Liberec byl předán koš s předměty, které prezentovaly práci jednotlivých firmiček.

Keramická ryba připlavala z keramické dílny, košíkáři přinesli velký pletený tác, ve vazárně naaranžovali krásnou dekoraci na stůl, reklamní agentura navrhla reklamní bilboard naší školy, vydavatelství doložili čerstvě vydaný časopis a od kovářů nejvíc zaujala vykovaná růže.

Po prezentacích firmiček následovala přípravné pokyny pro další období práce ve firmičkách s metodickými listy.

Realizační týmy ve druhé skupině řešily především finance a podklady pro monitorovací zprávy.

V měsíci prosinci čekají všechny firmičky prezentace na společném setkání v Liberci, kde se zapojí i odborníci z různých odvětví dle profilu a oboru podnikání firmiček. Prezentaci své firmičky provedou samotní žáci – „zaměstnanci firmičky“. Přejeme našim firmičkám mnoho zdaru, ať se jim daří stejně jako jejich vedoucím v Boleslawieci.