Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Pro žáky kuchařského oboru, kteří se z organizačních a provozních důvodů nemohli zúčastnit kurzu španělské kuchyně, byla na dopoledne 18. října připravena zajímavá exkurze.


V doprovodu učitelky Šárky Vlachové a učitelky odborného výcviku Marie Bímové navštívili libereckou restauraci Warehouse. Zde si prohlédli prostory samotné restaurace, minipivovar, pekárnu a klubové prostory a nahlédli také do kuchyně.