Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V rámci konání kurzu španělské kuchyně navštívil naši školu ve čtvrtek 18. října obchodní a ekonomický rada Velvyslanectví Španělska v ČR pan José Manuel Revuelta.


Vzácného hosta s doprovodem přivítal ředitel školy, který školu podrobně představil. Návštěva pak nahlédla do kuchyně, kde probíhal kuchařský kurz, a měla příležitost pokrmy připravené našimi žáky ochutnat. Kuchařům pak předala drobné dárky a dopolední snažení našich žáků zhodnotila. S velkým zájmem si milí hosté před odjezdem z Liberce prohlédli prostory školy, internátu, dílen a zahradnictví.