Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Naše škola se zapojila do česko-polského projektu "Společná cesta k podnikavosti na školách" – Firmičky“


Od září 2018 se po celý školní rok bude 90 dívek a chlapců zapojovat do aktivit k získání znalostí v oblasti řízení výroby a služeb, de facto k fungování firmy se všemi aspekty od nápadu k výrobě.


Na naší škole bude probíhat šest minipodniků:

  1. Keramická dílna
  2. Košíkářská výroba
  3. Vazárna květin El Floristo
  4. Reklamní agentura Style Company
  5. Vydavatelství časopisu MONAD
  6. Školní zámečnictví Liberec


Oblasti "podnikání" vyplývají již ze samotných názvů firmiček. V první fázi se svými vedoucími minipodniků - pedagogy procházejí tématy v oblasti podnikatelského záměru, rozdělují si kompetence mezi sebou, objednávají zařízení a materiál, který ke své práci potřebují, učí se vést dokumentaci firmičky a zamýšlí se nad finančním plánem.


Vedoucí minipodniků k práci s žáky využívají připravené pracovní listy s jednotlivými tématy. Pracovní listy jsou tzv. živým materiálem, který si mohou v rámci firmičky upravovat, zapisovat své poznámky a odpovědi na zadání dle jednotlivých okruhů témat. Pracovní listy lze využít i v odborných předmětech, nejsou určeny jen pro "firmičku“. Ke každému modulu je připraveno několik pracovních listů dle rozsahu probírané látky.


Vedoucí minipodniků – pedagogové z obou zemí se budou pravidelně setkávat na vzdělávacích seminářích, aby získali potřebné podklady a znalosti pro vedení firmiček.

 

Plakt