Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 prožili zahradníci báječné dopoledne s předním českým floristou Pavlem Hruškou.


Pan Hruška předvedl žákům zajímavé ukázky různých typů aranžmá a využití komponentů, které věnovala Nadace Preciosa. Žáci se také sami zapojili a ozdobili si růži. Nadaci také tímto děkujeme za finanční podporu, díky níž se mohl tento workshop uskutečnit.