Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Učitelé a další zaměstnanci se ve dnech 24. a 25. srpna zúčastnili zajímavé vzdělávací a poznávací akce.


Nejprve zavítali do Prahy, kde navštívili Národní pedagogické muzeum a při komentované prohlídce se seznámili s historií a vývojem českého školství. Po procházce starou Prahou se přesunuli do Kutné Hory. Večer se seznámili s produkcí biodynamického zemědělství společnosti Vinné sklepy Kutná Hora a druhý den navštívili nejznámější kutnohorské památky – Vlašský dvůr, katedrálu sv. Barbory, katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a kostnici v Sedlci.