Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Ve dnech 11. - 15. 6. 2018 a 18. - 22. 2018 se konaly dva turistické kurzy, pro obě skupiny teoretické výuky.

Během kurzu jsme navštívili postupně rozhlednu Proseč, Černou Studnici v Bedřichově, Králův Háj, Libereckou výšinu a v neposlední řadě jsme nesměli vynechat Ještěd. Počasí nám přálo - ani teplo, ani zima. Prostě tak akorát. Pohodové tempo, krásná okolní příroda, ohleduplní spolužáci a hodní učitelé = skvělá zábava a velmi příjemné poznávání okolí. Při cestě na Ještěd jsme se dokonce zapojili i do akce ZELENÝ JEŠTĚD. Během tradičního výstupu na Ještěd jsme byli prospěšní a pomáhali jsme přírodě od nepořádku, který dokáží lidé vyprodukovat. Široká veřejnost byla mimo jiné motivována odměnou od areálu Ještěd, avšak naši žáci se k celé akci postavili nezištně - bez nároku na přislíbenou odměnu. Pro část našich žáků byla největší motivace pomoc přírodě.