Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Nanovlákna, slovo, které je od čtvrtka 24. 5. 2018 jasné žákům Praktické školy jednoleté i dvouleté.

Na Technické univerzitě Liberec viděli přímo výrobu nanovláken, dozvěděli se o využití této technologie a prohlédli si laboratoře, kde tento světový unikát vzniká.