Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Žáci druhého ročníku kuchařského oboru se zúčastnili odborné exkurze v řeznictví obchodního řetězce Globus.


Ve středu 16. května dopoledne se díky ochotě a vstřícnosti vedoucího řeznictví pana Vydráře seznámili se způsobem dodávek hovězích čtvrtí a vepřových půlek, jejich bouráním na jednotlivé části, výrobou šunek, salámů, špekáčků, párků, klobás, tlačenek a dalších masných specialit. Na závěr exkurze měli žáci možnost mnohé výrobky ochutnat.