Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Žáci 3. ročníku kuchařského oboru se v pátek 20. dubna vydali na exkurzi do velkoobchodního střediska MAKRO v Liberci.


Pracovnice Makra paní Petra Tůmová, která žáky provázela, nejprve přestavila společnost MAKRO a její fungování pro podnikatele, vysvětlila podmínky nákupů a seznámila s nabízeným sortimentem. Pak ukázala jednotlivé úseky velkoobchodního střediska včetně skladovacích prostor. A protože právě probíhal HoReCa Day 2018 (den gastronomie), měli pak žáci příležitost sami si projít stánky Makro Akademie a mnohých výrobců potravin a nápojů, provést degustaci a zeptat se zástupců firem na vše, co je zajímalo.