Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Španělsko zavítalo v týdnu 9. 4. do 13. 4. 2018 do Praktické a Obchodní školy. Všech pět tříd se s velkým nasazením zapojilo do příprav. Každý den se žáci vylosované třídy proměnili ve španělské kuchaře.

Pátek 13. 4. 2018 sebou přinesl finále, trochu obav, velká očekávání a nakonec spoustu radosti. Slavnostní atmosféru podpořil svým slovem a rozhovory s žáky ředitel školy PhDr. M. Adamec, zástupkyně školy Mgr. L Skrbková a zástupkyně internátu Ing. A. Kubicová.

Slavnostní stůl ve španělských barvách se prohýbal pod pochoutkami s lákavými názvy Mandlový Turrón, Španělský hrnec, Španělská fazolová polévka, Tapas, Španělský slaný koláč, Churros a nealkoholická Sangria.

Žáci odění do španělských oděvů překvapili poutavou prezentací i vlastními verši. Spokojené tváře, spokojená bříška, diplomy a sladkosti všem zúčastněným dávaly tušit, že snaha všech se vyplatila.