Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Zatímco si žáci naší školy užívali jarních prázdnin, učitelé kuchařského oboru včetně zástupkyně ředitele pro odborný výcvik odjeli sbírat nové zkušenosti do Hradce Králové.

Ve čtvrtek 1. března tam navštívili Střední školu profesní přípravy. Byli přijati ředitelem školy, v doprovodu vedoucí učitelky odborného výcviku potravinářských oborů si prohlédli dílny oborů cukrářské práce, pekařské práce, kuchařské práce, navštívili prádelnu a šicí dílnu, kde vykonávají praxi žáci oborů provozních služeb. Prošli také část školy, kde probíhá teoretické vyučování, a seznámili se s provozem školy. Také besedovali se zástupkyní pro odborný výcvik a učiteli odborného výcviku o společných problémech. Touto návštěvou byla navázána nová spolupráce, která bude v budoucnosti oboustranně rozvíjena nejrůznějšími aktivitami.