Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Středeční podvečer 14. 2. 2018 patřil již tradičnímu plesu Obchodní a Praktické školy.

Absolventy a jejich rodiče a přátele uvítal pan ředitel PhDr. Milan Adamec a vedoucí učitelka Ing. Markéta Sochorová. Poté jsme se již mohli kochat ladnými pohyby tanečních dvojic Stefanie Jančovské a Filipa Hadrovského a Anny Knoblochové a Jáchyma Skrbka. Následovalo slavnostní šerpování žáků končících ročníků. Vítaným doplněním plesu byla tombola, občerstvení a především živá hudba kapely ABC Band, jež žáky i jejich doprovod přivábila k tanci.