Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Žáci Obchodní a Praktické školy se v pondělí 16. 10. 2017 proměnili ve sportovce. Sluncem ozářený areál ve Vesci nabídl louky s koši na házení frisbee, dráhu na štafetový závod na koloběžkách i plochu na hod míčkem do dálky a další aktivity.

Tři týmy se pod vedením svých kapitánů s plným nasazením zúčastnily všech disciplín. I když vítězný tým byl jen jeden, nebylo poražených.