Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V pátek 8. 9. 2017 jsme v rámci harmonizačního dopoledne poznávali sebe navzájem i IQlandii.

Exponáty tam mají natolik zajímavé, že jsme neodolali a zkoušeli je vlastními smysly i na vlastní kůži. Hravé dopoledne nás obohatilo poznatky i dojmy.