Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Poslední srpnový víkend věnovali zaměstnanci školy opět poznávání naší republiky. Vydali se na zájezd do západních Čech.


V sobotu navštívili park zámku v Lánech a obdivovali relikviář sv. Maura na zámku v Bečově nad Teplou. Po ubytování v penzionu U muzea v Horním Slavkově patřila neděle procházce Loktem nad Ohří a návštěvě Karlových Varů, kde si prošli lázeňskou kolonádu a zavítali do Jan Becher Muzea.