Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Žáci 2. ročníku kuchařského oboru navštívili liberecký Grand Hotel Imperial.

V pondělí 29. května měli budoucí kuchaři možnost prohlédnout si v rámci odborné exkurze prostory luxusního hotelu. Viděli restauraci, kavárnu a salonky, nahlédli do hotelové prádelny i kuchyně. Nejvíce je ale zaujaly hotelové pokoje – standardní i designové, které navrhli nejvýznamnější čeští architekti a designéři.