Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Žáci druhých ročníků oboru stravovací a ubytovací služby se zúčastnili odborné exkurze v řeznictví OC Globus.


Vedoucí řeznictví Jiří Vydrář vysvětlil žákům, odkud nakupují hovězí čtvrti a vepřové půlky a jak je upravují a zpracovávají. Pak jim předvedl bourání vepřového masa, ukázal jim veškeré provozní prostory a seznámil je se sortimentem masných výrobků, které se v řeznictví vyrábějí a zákazníci si je mohou v Globusu koupit. Součástí exkurze byla i ochutnávka některých uzenin.
Třída 2.B1 byla na exkurzi ve středu 3. května, třída 2.B2 navštívila řeznictví ve středu 10. května.