Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

…a spolu s ní také dalších devět účastníků kurzu pro veřejnost s tématem Mleté maso 100x jinak, který se uskutečnil v sobotu 3. prosince.

 Pod vedením zkušené lektorky Jany Sudkové se účastníci kurzu dozvěděli mnoho informací o druzích, zpracování, tepelných úpravách či tvarech pokrmů a výrobků z mletého masa. Sami si pak upekli bulky, které pak naplnili vlastnoručně připravenými hamburgery. Doprovodným programem byla ukázka přípravy koktejlů kategorie pick-me-up (tzv. vyprošťovacích) v podání Radka Drašnara.