Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Žáci ze třídy 3.B1 oboru stravovací a ubytovací služby navštívili pivovar ve Vratislavicích.

 Náplní odborné exkurze bylo ve středu 16.listopadu seznámení s výrobou českého národního nápoje - piva. Žákům byl nejprve představen výrobní sortiment pivovaru a pak prošli varnou, spilkou a ležáckými sklepy, kde měli možnost ochutnat čerstvý nefiltrovaný finální nápoj.