Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Zjistit, jak se vaří v Glubusu, mohli žáci druhého ročníku oboru stravovací a ubytovací služby při odborných exkurzích.

 Restauraci v obchodním centru Globus v Liberci navštívili žáci třídy 2.B1 ve středu 2.11. a žáci třídy 2.B2 ve čtvrtek 10.11. Prohlédli si především zázemí velkého stravovacího zařízení a od vedoucího pana Tajče zjistili, v jakém sortimentu, personálním obsazení a při jakém technickém vybavením pokrmy připravují.