Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Velmi hekticky. Bylo toho spousta, co jsme stihli.

Vychovatelé nás přivítali s úsměvem, rozřadili nás do pokojů s preferencí kamarádských vztahů, řekli jaký den a hodinu se budeme pravidelně se skupinou scházet a již od druhého týdne pro nás připravili mimoškolní činnost. Zatím ještě nepravidelnou, o to někdy zajímavější.

Začali jsme mini-turnajem ve hře Prší, ti odvážnější se pustili do Scrabble. Prezentace fotek za minulý školní rok nalákala do klubovny odhadem 40 dětí, což svědčí o velkém zájmu této pomalu již pravidelné akce. Za pár dní jsme zjistili, jaké máme možnosti ve sportovním skladu – schválně, kdo si vzpomene, jak se hraje branball, indiaca či bean bags?

Na krátkou návštěvu jsme se vydala na náměstí Dr. Edvarda Beneše, kde jsme shlédli science show od lektorů iQlandie, zasoutěžili (mimo jiné porazili našeho vychovatele ve vyndávání ježka z klece) a užili si odpočinkové odpoledne. Během září jsme se sešli při výrobě vlastních, skutečně létajících, papírových draků. Ty jsme při větrné příležitosti hned vyzkoušeli na louce za zahradnictvím. Nějakou dobu nám trvalo, než jsme si osvojili techniku vznášení, ale pak již nic nebránilo se pohybovat na konci provázkové cívky.

V říjnu jsme se proběhli do schodů – již velmi pravidelná akce. Rozjely se pravidelné kroužky (tělocvična,posilovna, keramika, pletení košíků, modeling, zpívání, nově letos dramatický kroužek). Na konci října se vždy těšíme na oslavu halloweenu, která je spojena s dlabáním dýní a pořádnou porcí zvukové párty. Všichni se různě pomalujeme po obličeji, někteří dokonce zvolí i kostým na celé tělo. Následně je hodnotným balíčkem odměněna nejzajímavější dýně a maska večera.