Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

je hlavně věnován závěrečnému úklidu. Taky nám dali vychovatelé hodně zabrat. Pořád se jim něco nelíbilo.

Na začátku ale ještě stihli připravit celoodpolední sportovní program.

Zkusili jsme spoustu netradičních her - Indiaca, petang, Bean bags, Kubb a jiné. Celé odpoledne bylo pojato jako hledání pokladu. Tím se nakonec stal meloun a zmrlinová odměna. Moc jsme si pochutnali.

Úplně na konci měsíce byl uspořádán výlet na zámek Lemberk, basiliku minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Odvážnější mohli "vyběhnout" 176 schodů na věž bývalého kostela a porozhlédnout se po Jablonném v Podještědí. Během výletu jsme snad zažili veškeré počasí. Ale celá akce se velice povedla a nám, žákům, se hodně líbila. Snad v příštím roce zopakujeme na dlaším zajímavým místem.

 

Teď už si všichni užíváme prázdniny a těšíme se na to, co všechno vychovatelé připraví na školní rok 2016/2017!